Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Elevhälsa

Stetoskop format som ett hjärta

På kommunens alla skolor finns det ett elevhälsoteam som rektor ansvarar för.

I elevhälsoteamet ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, i syfte att stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Kommunen har också en central stödavdelning med skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning hörsel, tal, språk- och kommunikation, som arbetar mot alla skolor.

Publicerad av barnochutbildning@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-09-30

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.