Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Kundundersökning

Äldre man som sitter brevid en kvinna i rullstol

I början av februari skickades eller delades 1 090 frågeformulär ut till våra kunder.

Haninge kommun genomför återkommande undersökningar för att få en bild av hur äldreomsorgen uppfattas. Våra kunders synpunkter behövs för det utvecklings- och förändringsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Haninge ska hålla en god kvalitet och fungera bra med nöjda servicemottagare.

Vi vill tacka alla kunder i hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende, som besvarat enkäten. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras på hemsidan i maj 2014.

Undersökning från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har skickat ut en liknande enkät under benämningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Denna undersökning ska inte förväxlas med vår egen undersökning - även om frågorna till stor del är de samma.

Svara gärna på den också. På det viset kommer kommunerna kunna jämföras med varandra.

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-03-21

Kontakt

Äldre direkt
08-606 76 00
Fax 08-606 87 41
aldreforvaltningen@haninge.se

Rolf Ljungström
08 - 606 76 08
rolf.ljungstrom@haninge.se 

Kontakt med Socialstyrelsen

Har du frågor om Socialstyrelsens undersökning?

Ring 031-730 31 80, vardagar 8–20

aldreundersokning@indikator.org

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng
Stäng