Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Kundundersökning

Haninge kommun genomför återkommande undersökningar för att få en bild av hur äldreomsorgen uppfattas.

Resultatet från årets kundundersökning, som besvarats av 815 personer, visar att de äldre i Haninge ger äldreomsorgen ett gottbetyg.

Från kundundersökningen redovisar vi här tre frågor.

  • Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om …?
  • Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
  • Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med …?

Som svar har man kunna gradera i fem olika nivåer, varav de två bästa alternativen redovisas nedan. För att se vilka alternativen på de olika frågorna var hänvisar vi till rapporten.

Andelar i procent  Bemötande Delaktighet och inflytande Samman-tagen bedömning
A. Dagverksamhet - demens 98 86 90
B. Vård- och omsorgsboende - demens 97 84 83
C. Hemtjänst 97 85 89
D. Dagverksamhet 97 73 91
E. Vård- och omsorgsboende 95 74 81


Till höger finner du resultaten nedbrutet i de olika verksamhetsområdena. Har du intresse av fördjupa dig finns det ytterligare material på äldreförvaltningen att tillgå.

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2014-06-09

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.