Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Kundundersökning

Haninge kommun genomför återkommande undersökningar för att få en bild av hur äldreomsorgen uppfattas.

Resultatet från kundundersökningen, som besvarats av 894 personer, visar att de äldre i Haninge ger äldreomsorgen ett gott betyg.

Från kundundersökningen redovisar vi här tre frågor.

  • Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om …?
  • Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
  • Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med …?

Som svar har man kunna gradera i fem olika nivåer, varav de två bästa alternativen redovisas nedan.

Andelar i procent  Bemötande Delaktighet och inflytande Samman-tagen bedömning
Dagverksamhet 99 82 93
Hemtjänst 97 86 90
Vård- och omsorgsboende 97 74 80

Till höger finner du resultaten nedbrutet i de olika verksamhetsområdena. Har du intresse av fördjupa dig finns det ytterligare material på äldreförvaltningen att tillgå.

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-06-05

Kontakt

Äldre direkt
08-606 76 00
Fax 08-606 87 41
aldreforvaltningen@haninge.se

Rolf Ljungström
08 - 606 76 08
rolf.ljungstrom@haninge.se 

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.