Fredrika Bremergymnasierna – logga
First class Fredrika.se VKlass         Haninge kommuns logga
Lämna din synpunkt / klagomål  

                  

TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Rektorn har ordet

2013-10-10

Läsåret är igång på allvar!

Så här i hösttid börjar kunskapsbedömningar och prov bli en större del i vardagen. Det kan kännas jobbigt, men det är en nödvändig del för att vi ska kunna se att vi åstadkommer något och gör det vi ska, dvs att lektioner och andra aktiviteter faktiskt leder till ett lärande.

Även i år har vi haft en god tillströmning av elever.
Vi välkomnar 75 nya NA-elever och 105 nya TE-elever!

Vi hade ett välbesökt informationsmöte för nya elever och deras vårdnadshavare den 2/10. Där beskrev vi bl.a. vår förbättringsplan som vi kallar för "Studiekultur".
Vi ser att vi behöver stärka den genom att arbeta med:

  • Föräntan
  • Studieteknik
  • Motivation
  • Ansvar

Förväntan och Motivation:
Vi tycker att eleverna ska ha höga förväntningar på vad vi erbjuder och ger för stöd. Vår förväntan på eleverna ska genomsyras av " inte OM man ska studera vidare, utan VAD man ska studera efter gymnasiet". Ett syfte med det är också att ge motivation till studierna i ett längre perspektiv.

Studieteknik och Ansvar:
Vi behöver visa hur elever behöver arbeta för att lyckas med studierna. Det gäller bl.a. insikt om sitt eget lärande, förmåga att ta instruktioner, förmåga till koncentration och vikten av arbete utanför lektionstid. Vi behöver tydliggöra vad skolans ansvar är och vad elevens ansvar är för att vi tillsammans ska nå de mål som är uppställda.

Även i år har vi fått äran att representera skolan på KTH:s promoveringscermoni och professorsinstallation i Stockholms stadshus.den 15/11. Detta för att så många av våra elever blir framgångsrika studenter på KTH.

Jag önskar alla lycka till under läsåret!

Lennart Gudmark

2012-11-05

Dags att rikta sig mot nya elever igen!

Nu går vi in i en hektiskt period där elever ska börja söka till gymnasiet. Det är Gymnasiemässa i Älvsjö den 22-24/11 och Öppet Hus på Fredrika den 28/11 kl 1400-1900. Jag föstår verkligen den vånda som elever ställs inför. Det är ett enormt utbud att välja ur då det gäller skolor. Dessutom ska man välja program och framtid redan nu!

Även för oss på skolan är det en stor anspänning att träffa alla nya människor och försöka visa vad vi är bra på. Jag brukar säga att vi ska tala om precis hur det är, för det är bara genom ärlighet och bra "vardagsverksamhet" som vi gör ett gott jobb. Då kommer också andra att vilja studera hos oss

Jag hoppas vi ses på Gymnasiemässan och/eller på vårt Öppna Hus!

Lennart Gudmark


 2012-09-17

Hedrande inbjudan

För fjärde året i rad har jag fått den stora äran att som representant för Heurika bli inbjuden till KTH:s promoveringscermoni och professorsinstallation i Stockholms stadshus.

Som ni kan se i brevet så är anledningen att många av våra elever väljer att studera vidare på KTH, vilket vi så klart är mycket stolta över. Dessutom får vi höra från elever som besöker oss efter att ha börjat där att de klarar sina studier bra. Det handlar inte bara om att komma in, man ska komma ut också!

Det första året jag blev inbjuden var en av våra tidigare elever, Jamie Ullenius Ekengren, övermarskalk. Det kändes fantastiskt! Jamie har senast i år arbetat på vår skola med sommarskolan i matematik, där hon har varit mycket uppskattad.

Jag hoppas att vi ska fortsätta att vara framgångsrika med att ha en utbildning som ger våra elever goda möjligheter att studera vidare, bl.a. på KTH.

Lennart Gudmark


 

2012-08-07

 

Nytt läsår!

 

Vi hoppas att alla ni som ska fortsätta studierna på gymnasiet, ”10:or” och ”11:or”, har haft ett skönt och avkopplande sommarlov och att våra nya elever, ”12:or”, ska känna sig redo och välkomna till sin nya skola.

Vi hoppas att du som elev på Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet ska lyckas med dina studier och ha en lärorik, trevlig och minnesvärd tid här på skolan.

Våra två program, NV/NA och TE, är studieförberedande, dvs de syftar till studier efter gymnasiet. Vi förväntar oss att du som elev tar en hel del eget ansvar för studierna och vi tror att du är här för att satsa på skolan. Ibland kan det kännas krävande att vara elev hos oss. Läxor är ett naturligt inslag i lärandet och ofta är studerande efter skoltid en förutsättning för att lyckas bra med studierna, men vi lovar att vi ska hjälpa till så mycket vi kan för att du ska kunna nå dina målsättningar. Närvaro på lektioner är alltid ett bra sätt att komma långt med studierna!

Vi är restriktiva med att ge ledigheter under terminstiderna. Allt för att vi vill att du ska lyckas så bra som möjligt.

Det formella elevinflytandet på skolan sker via klassråd, elevråd och skolkonferensen. Skolkonferensen är ett forum där representanter från alla klasser och representanter från personalen kan diskutera och i vissa fall fatta beslut i viktiga frågor som rör skolan. Skolan har också ett Elevråd. Engagera dig gärna där! De kommer att höra av sig. Vi uppmuntrar till delaktighet och inflytande!

Vi tror att väl kända trivselregler är ett sätt att verka för en positiv och trygg social miljö. Under de första dagarna kommer ni som börjar i ettan, ”12:or”, att få en genomgång av dem.

Din klass tillhör en hemvist. Det är vad vi kallar det område där du har ditt skåp, dina mentorer har sina arbetsrum, där de flesta lektionerna genomförs och där det finns datorer för eget skolarbete. Tillsammans ansvarar ni för miljön i detta område, både fysiskt och socialt.

Titta gärna in på vår hemsida www.heurika.se och läs mer om Heurika, som vår skola kallas.Där kommer du också åt våra webbtjänster, bl.a. Dexter/Den öppna skolan där t.ex. schema, närvaro/frånvaro och studieplan (kurser och satta betyg) finns. Där finns också vår lärplattform It’s Learning som är en plats för direkt skolarbete i kurserna.

 

Än en gång, välkomna hit!

 

Lennart Gudmark 


2012-01-02

Hej!

Då var det dags för en ny termin igen!

Jag hoppas att alla har haft en skön och avkopplande jul- och nyårsledighet, trots att vädret inte hjälper till för att få den rätta vinterstämningen.

Våra program, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, är krävande. De syftar till vidare studier inom framförallt naturvetenskap och teknik, men många väljer andra utbildningar. Undersökningar från SCB visar att mellan 70 och 80 % av våra elever från Natur går en högskoleutbildning inom 3 efter gymnasiet. Motsvarande siffror för Teknik är 60 till 70 %. Klart dominerande är utbildningar som leder till ingenjörsexamen, även på Natur.

Vad som har varit oroande är att elevernas förkunskaper inför gymnasiet har blivit successivt svagare genom åren. Det gäller många ämnen, men framförallt märks det i ämnet matematik som är ett viktigt ämne på våra program. I kombination med den nya gymnasiereformen som innebär en högre ambitionsnivå i bl.a. matematik har det lett till att eleverna upplever hoppet stort mellan grundskolan och gymnasiet. Vi har försökt möta det med intensivstudier vid starten på gymnasiet och med mer lärarledd tid i de inledande kurserna. Det gör att vi kan läsa med den höga ambitionsnivån som ämnesplanerna anger, men eleverna får jobba hårt. Ibland kan det leda till att eleverna tror att de inte kan klara av det, men vi gör vad vi kan för att lyfta dem och ingjuta tillförsikt till deras förmåga.

Glädjande är att vi upplever att eleverna i stort trivs i skolan och att det råder en positiv och god stämning. Vi försöker skapa en atmosfär med ömsesidig respekt mellan och till alla.

Vi har höga förväntningar på våra elever. Jag brukar säga till eleverna att vi förväntar oss att de ägnar minst en timme om dagen till skolarbete efter lektionstid för att de ska klara sina studier. Det kan krävas kanske två timmar per dag för att klara det bra.

På samma sätt hoppas jag att eleverna har höga förväntningar på oss och vi ska göra vad vi kan för att infria de förväntningarna.

Lennart Gudmark

 


2011-08-20

 

Hej!

 

Lennart Gudmark heter jag och är rektor för Heurika.
Jag har jobbat här som rektor sedan 1996 och är fysik- och matematiklärare i grunden.
Jag är stolt över vår skola med kunniga lärare och bra kringpersonal.
Den fantastiska miljön bidrar till ett gott arbetsklimat.

Med stor förväntan ser vi fram mot att få träffa "12:orna" redan på Gymnasiemässan och de Öppna Hus som är inplanerade 30/11-11 och 8/2-12.
Skulle det inte räcka kan man "Skugga en elev", dvs följa en elev på NA och/eller TE under en vanlig skoldag. Läs mer här.

Välkomna hit!

 

 

 

Publicerad av lennart.gudmark@haninge.se
Senast uppdaterad 2013-10-10

Fredrika Bremergymnasierna – Heurika, Dalarövägen 64, 136 81 Haninge | Tel: 08-606 77 72 | heurika@haninge.se


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.