Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Social omsorg

En permanent loppmarknad i Brandbergen kan bli verklighet redan i höst

Mitt i Haninge skrev i förra veckan om Loppmarknaden som mer eller mindre kom till av en slump när socialförvaltningens representanter i Brandbergsdialogen besökte Brandbergen en dag i november. Det var Inger Dahlberg och Anen Makboul som upptäckte att Jysks gamla lokaler stod tomma och såg potential för en mötesplats och loppmarknad.

- Vi såg det här som en möjlighet att sätta Brandbergen på Stockholmskartan för vintage, secondhand och basarförsäljning. En loppis skulle även locka nya besökare till Brandbergen - säger Inger.

Efter ett studiebesök i Vårberg och Stockholms största inomhusloppis presenterades idén för Savana AB som äger Brandbergens centrum. De tog fasta på förslaget och bestämde sig för att starta "projekt loppis". Inger och Anen har tillsammans med Savana AB enats om att loppmarknadens verksamhet kommer att bygga på samarbete och lokal delaktighet samt att privatpersoner, föreningar, unga företagare, småföretag och ska kunna verka under samma tak.

Den 26 maj bjuder Savana AB in lokala aktörer från Brandbergen, föreningar, representanter från Haninge kommuns förvaltningar och politiker till ett första möte. Syftet är att ge information, skapa dialog och delaktighet i det fortsatta arbetet.
- Vi har bara fått positiv feedback för idén, säger Sofie Seitamo Mija, vd för Brandbergens centrum. Vi ser loppisen som nästa satsning på Brandbergen, efter biografen som blivit en succé.
- Långsiktigt tror vi att samarbetet med Savana kan genererar arbetstillfällen, inte minst för ungdomar, varför jobbcentrum och gymnasieskolans yrkesprogram är tillfrågade om att delta i arbetet, säger Anen.

Läs mer på sidan 12 i MittiLär dig mer om spice

Spice är samlingsnamnet på ett stort antal syntetiska cannabinoider som framställs i pulverform. Drogerna framställs för att likna cannabis (hasch och marijuana) men har mycket lite att göra med cannabis i sin ursprungliga form. Den enda likheten är att man röker för att uppnå ett rus. Spice är istället en kemiskt framställd drog, som har mycket stark påverkan på den mänskliga hjärnan. Då det fortfarande är osäkert vad drogen innehåller så finns det inga konkreta svar om framtida skadeverkningar.

Läs mer i faktabladet om spice

 


Utvecklas som förälder - träffar för dig med barn i ålder 3-12 år

Tecknad bild med förälder som säger till sitt barn "Du är det finaste jag vet".Som förälder finns det många frågor som man känner sig ensam kring och oftast saknas tid att träffa andra föräldrar och fråga hur de gör. Nu kan du med barn i åldern 3-12 år möta andra i samma situation. Vårens kurser är öppna för anmälan.

ABC-grupper (Alla barn i centrum) för dig med barn mellan 3-12 år är kostnadsfritt och riktar sig till alla som vill utvecklas som förälder. Föräldraträffarna finns på olika platser i kommunen och på olika dagar. Allt för att det ska vara nära och enkelt att delta.

Läs mer och anmäl dig till vårens träffar här


Inköpskontroller minskar tobaksbruk bland unga i Haninge

För att minska tillgängligheten av tobak för ungdomar under 18 år genomför socialförvaltningen och polisen återkommande inköpskontroller.

Kontrollerna genomförs med hjälp av ungdomar över 18 år som fått uppdraget att köpa tobak. Resultatet visar att 48 av 56 butiker och kiosker i Haninge följer tobakslagen och inte säljer cigaretter eller snus till minderåriga.

Läs mer om arbetet här


Råd till föräldrar som oroas över tonåringar och droger

Ungdomar som rullar och röker cigaretter.Har din tonåring hoppat av sin fritidsaktivitet, bytt kompisar, börjat komma hem allt senare på kvällen och gör av med mer pengar än förut? Är din son eller dotter ständigt trött och svarar snäsigt vad du än frågar?

Då är han eller hon precis som de allra flesta tretton- till sjuttonåringar. Men om du som förälder ändå känner oro är det bra att ta den på allvar och försöka ta reda på vad det kan vara.

Information till föräldrar - bra att veta om cannabis


Prata alkohol med din tonåring

Tänk Om ger dig som tonårsförälder stöd och hjälp om hur du pratar alkohol med din tonåring.

Dotter kramar sin pappa Källa: Tänk OmTänk Om startades av Folkhälsoinstitutet i samarbete med polisen och vill vara ett stöd för dig som tonårs-förälder. Tänk Om rustar föräldrar att säga nej till alkohol till sina tonåringar.

Tänk Om - vad kan du som förälder göra
Så pratar du med tonåringen om alkohol

Nyhet! Nu finns kampanjen presenterad på en rad andra språk


Hälsorisker i samband med rökning av vattenpipa

Vattenpipor. Bild från Statens folkhälsoinstitut

Användning av vattenpipa har ökat bland ungdomar. Rökning av vattenpipa är riskfyllt. Vattenpiptobaken är farlig och innehåller 30 procent tobak. Vid ett röktillfälle får rökaren i sig tobaksrök motsvarande 100 cigaretter. Se informationsfilm nedan.

Se informationsfilm på Youtube

Att röka vattenpipa (folder på arabiska)

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.