Länk till startsidan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Överförmyndarnämnden

Här finner du överförmyndarnämndens sammansättning och E-post till överförmyndarnämndens ledamöter liksom information om vilka områden som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över.


Berit Larsson (S)

Ordförande

Botkyrka

fanny.larsson@telia.com

Yngve Jönsson (M)

Ersättare

Botkyrka

yngve.jonsson@moderat.se

 

 

 

 

Ann Britt Gerlöw (S)

Ledamot

Haninge 

anne-britt.gerlow@wspgroup.se

Gilbert de Wendel (M)

Ersättare

Haninge

gilbert.de_wendel@haninge.se 

 

 

 

 

Peter Viridén (M)

Ledamot

Huddinge

peter.viriden@live.se

Göran Hallberg(S)

Ersättare

Huddinge

goran.hallberg@nordea.com

 

 

 

 

Ola Hägg (S)

Ledamot

Nynäshamn

ola.hagg@telia.com

Agneta Tjärnhammar (M)

Ersättare

Nynäshamn

agneta.tjarnhammar@telia.com

 

 

 

 

Anna Lund (KD)

Ledamot

Tyresö

anna.lund@kristdemokraterna.se

Susann Ronström (S)

Ersättare

Tyresö

Susann.ronstrom@tyreso.se

 


 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över:

 

Godmanskap – gäller för människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

 Mer information om godmanskap

Förvaltarskap – liknar godmanskapet med undantag av att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.

Mer information om förvaltarskap


Förmyndare/föräldraförvaltning – innebär att en person företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare

 Mer information om förmyndare

 Om god man för barn


Ensamkommande barn - Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter. 

Mer information om ensamkommande barn


Överförmyndarnämndens verksamhet styrs främst av Föräldrabalken. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten. Frågor som rör Överförmyndarnämnden handläggs av Överförmyndarenheten.

Publicerad av overformyndaren@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-01-19

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.